Nowe produkty

Promocje

REGULAMIN

I. Informacje podstawowe
I.1 Strona outlet.domartstyl.pl (zwany dalej „Sklepem/Strona www”) jest prowadzony przez:

Piotr Śniegocki DomArtStyl
63-640 Bralin
Chojęcin Szum 8H
NIP 619-155-52-19
regon 250987964

I.2 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
– Konsument - osoba dokonująca zakupu w Sklepie/Strona www w celu niezwiązanym z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową
– Kupujący – każda osoba dokonująca zakupu w Sklepie/Strona www

I.3 Ceny towarów prezentowanych w Sklepie/Strona www są podane w złotych polskich i zawierają
podatek VAT

I.4 Ceny w sklepie/stronie są cenami mebli w materiałach z objętych ofertą.
Tkaniny inne, niż prezentowane w sklepie dla poszczególnych modeli mogą wydłużyć czas produkcji mebli nawet do 21 dni a zakup dokonuje się po uprzednim kontakcie z handlowcem.

I.5 Termin "wysyłka w 48 godzin" dotyczy tylko produktów prezentowanych w Sklepie/Stronie www i dotyczy przyspieszonego czasu produkcji, nie jest równoznaczny z dostawą do Kupującego w tym terminie, gdyż na czas dostawy wpływa polityka firmy kurierskiej.

Wszystkie spory dotyczące dostawy, wydłużonego terminu, czy uszkodzeń podczas transportu Kupujący kieruje bezpośrednio do firmy kurierskiej wskazanej przez Sprzedającego.

I.6. Do prezentowanej ceny mebla należy doliczyć koszt transportu zgodny z cennikiem firmy kurierskiej.


II. Sposoby składania zamówień

II.1 Kupujący może składać zamówienia na produkty za pośrednictwem strony
internetowej www.outlet.domartstyl.com
UWAGA! Zmiany do złożonych zamówień można składać do 24 godzin od złożenia zamówienia!

II.2 Dane osobowe Kupujących będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji
zawartej umowy, chyba że Kupujący udzieli zgody na wykorzystywanie swoich
danych osobowych również w innych celach.

III. Płatności

III.1 Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zakupione produkty w
następujący sposób:
– gotówką podczas odbioru osobistego
– przelewem lub kartą kredytową przy przesyłce kurierem
– podczas odbioru produktów przy przesyłce kurierem

- przelewem 24III.2 Wpłat należy dokonywać na poniższe konto:

Dom-Art-Styl Piotr Śniegocki 
Chojęcin-Szum 8h 
63-640 Bralin 
Bank Pekao S.A. PL 87 1240 6928 1111 0000 5605 9357 


IV. Zwroty towarów

IV.1 Konsument ma prawo do zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni od
jego otrzymania. W tym celu Konsument powinien w tym terminie złożyć
oświadczenie o odstąpieniu od umowy i odesłać zakupiony produkt.
Zwrotowi podlega uiszczona cena produktu.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły,
ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu.
Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

IV.2 Jednakże możliwość zwrotu nie przysługuje między innymi w przypadku
zakupu produktów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym
przez niego oświadczeniu. W szczególności bezwarunkowemu zwrotowi w ciągu 14 dni nie podlegają artykuły produkowane pod konkretne zamówienie klienta (meble o
określonym przez Konsumenta modelu, typie drewna, kolorze drewna, kolorze
obicia). Informacja o tym, że produkt będzie wyprodukowany zgodnie z
właściwościami określonymi przez Kupującego, i w związku z tym wyłączona jest
możliwość zwrotu zakupionego produktu w ciągu 14 dni, jest zamieszczana w
systemie transakcyjnym przed złożeniem zamówienia.
Ponadto możliwość zwrotu produktu w ciągu 14 dni nie przysługuje w przypadku opisanym w
art. 10 ust. 3 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, to jest:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym
mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach
danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu
cen na rynku finansowym,
- świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego
zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot
ulega szybkiemu zepsuciu,
- dostarczania prasy,
- usług w zakresie gier hazardowych.

IV.3 Szczegółowe prawa i obowiązki związane ze zwrotem towarów określa
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. wraz z jej
późniejszymi zmianami.

V. Reklamacje

V.1 Sklep odpowiada przed Konsumentem za ujawnione w ciągu 2 lat od dnia
zakupu wady produktów (niezgodność z umową).

V.2 W razie wykrycia wad w zakupionych produktach Konsument ma prawo do
złożenia reklamacji, w tym celu powinien poinformować Sklep o wadach najpóźniej
w ciągu 2 miesięcy od ich wykrycia i odesłać do Sklepu wadliwe produkty. Konsument może
żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo
wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych
kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową
oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności,
na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.

V.3 Sklep odpowiada na reklamację w ciągu 2 tygodni od jej otrzymania poprzez
wysłanie odpowiedzi listem poleconym, lub w inny sposób, określony przez strony.

V.4 Szczegółowe prawa i obowiązki stron wynikające z reklamacji z tytułu
niezgodności z umową określa Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży
konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. wraz z jej
późniejszymi zmianami.

V.5 Kupującym niebędącymi Konsumentami Sklep/Strona www udziela dwuletniej gwarancji
producenta lub importera, chyba że co innego wynika ze szczegółowego opisu
produktu w systemie transakcyjnym.

V.6 Wszelkie żądania reklamacyjne można wysyłać pisemnie na adres Sklepu/Strona www, lub
mailem: biuro@domartstyl.pl 
VI. Rękojmia

VI.1 Strony wyłączają możliwość stosowania rękojmi, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej.

VII. Postanowienia końcowe

VII.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, mają zastosowanie
przepisy prawa powszechnego, w razie kolizji przepisów, pierwszeństwo mają
postanowienia korzystniejsze dla Kupującego

VIII. Wykorzystanie zdjęć przez firmę DomArtStyl.

Kupujący będący przedsiębiorcą, który nabywa oferowane przez Sprzedawcę towary w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, zezwala Sprzedawcy na nieodpłatne wykorzystanie do celów promocyjnych fotografii zakupionych artykułów. Niniejsza zgoda dotyczy fotografii do których przysługują Kupującemu autorskie prawa osobiste i majątkowe, ewentualnie prawo do ich rozpowszechnia wynika z uzyskanej licencji.
 
 
IX. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu i polityki cookies
 
Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej
 

 

 

Uwaga!!!


W przypadku zmiany terminu dostawy przez kupującego/zamawiającego, firma  DomArtstyl nalicza opłatę za
magazynowanie i przechowanie mebli w kwocie 1zł netto od mebla za dobę.
Koszty te nie podlegają zwrotom i są pobierane tylko i wyłącznie w przypadku  zmiany terminu dostawy/odbioru przez kupującego/zamawiającego.Wybarwienia drewna i kolorystyka tkanin:

Kolory przedstawione na zdjęciach i w próbnikach są kolorami poglądowymi  i mogą odbiegać od rzeczywistych w zależności od ustawień monitora. Dopuszcza się występowanie różnic odcieni pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi. 

Kolory bejc są orientacyjne, realny kolor może odbiegać odcieniem.
Drewno jest materiałem naturalnym poszczególne elementy 
drewniane mebla mogą różnić się od siebie układem słojów,
co może mieć wpływ na nasycenie barw kładzionej bejcy; dodatkowo widziany na ekranie odcień bejcy zależy od klasy i jakości monitora.

 

 


Polityka prywatności

Wykorzystanie danych

Zawsze gdy przeglądasz ofertę, zamawiasz towar, szukasz informacji na stronie www, akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

Struktura witryny została tak zaprojektowana, aby można było ją przeglądać bez konieczności identyfikacji i ujawniania danych osobowych.

 

Dane osobowe

Odwiedzający, który zdecyduje się pozostawić swoje dane osobowe, może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie do procesu zamówienia, subskrypcji biuletynu informacyjnego (z wcześniejszym wyrażeniem zgody na otrzymywanie biuletynu informacyjnego) oraz do umacniania współpracy z naszą firmą.

 

Dane inne niż osobowe

Strona gromadzi i analizuje dane inne niż dane osobowe, w celu oceny sposobu w jaki odwiedzający użytkują witrynę internetową.

 

Wykorzystanie informacji

Witryna wykorzystuje informacje osobowe w celu oferowania produktów, oraz lepszego zrozumienia potrzeb odwiedzających. Informacje te umożliwiają w szczególności obsługę zamówień i transakcji a także udzielanie pomocy technicznej. Dane inne niż osobowe są zbierane w celu analizy witryny pod kątem łatwości obsługi, jej działania i skuteczności. Ma to na celu zwiększenie atrakcyjności treści, umieszczanych produktów i łatwości obsługi witryny.

 

Udostępnianie informacji

Witryna nie sprzedaje, nie wypożycza ani nie dzierżawi danych osobowych użytkownika stronom trzecim.

 

Niezapowiedziane wiadomości

Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu, biuletynu, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.).

Firma nie będzie wysyłać do użytkowników reklam, z wyjątkiem sporadycznych informacji o promocjach.

 

Usunięcie konta

Każdy z użytkowników, który założył konto na witrynie, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych.

Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

 

Kontakt z firmą

Cenimy wszelkie opinie klientów. Ewentualne uwagi lub pytania dotyczące naszej strategii ochrony danych osobowych prosimy przesłać korzystając z formularza kontaktowego w dziale KONTAKT.